Shyamoli Paribahan Contact Number | Shyamoli Paribahan | Kemne Jabo

Shyamoli Paribahan


Shyamoli Paribahan Contact Number List

 Shyamoli Paribahan NR 

Shyamoli Paribahan Dhaka Counter

Gabtoli Terminal: 02-9002624
Gabtoli Terminal-5: 02-9014359
Gabtoli Terminal-6: 02-9014560
Arambag: 02-7192215
Panthopath-2: 02-9112327, 01865-068905
Fokirapul-1: 01865-068904
Fokirapul-2: 01309-002988
Komlapur New: 02-48316246
Komlapur BRTC: 02-49353882
Saydabad-4: 02-7541249
Saydabad-7: 02-7541953
Asadgate: 01865-068979
Kallyanpur Khaja Market: 02-8091161-2
Kallyanpur Big Counter: 02-8091164-5
Kallyanpur BRTC: 02-8091163
Mazar Road: 02-9011100, 01865-068926
Norda: 02-55050218
Uttara: 02-48964336
Abdullapur: 01865-068930
Shibbari: 01911-143347
Savar: 01866-733405
Chandra: 01865-068940


Shyamoli Paribahan Chattogram Counter

AK Khan: 01875-098707
Dampara-2: 01875-098702
Dampara-4: 01875-098736
Dampara-AC: 01875-098701
BRTC-1: 01875-098703
BRTC-2: 01875-098704
Station Road: 01875-098705


Shyamoli Paribahan Narayanganj Counter

Chasara: 02-7647945
Golachipa: 02-7642883
Khanpur: 02-7647721


Shyamoli Paribahan Bandarban Counter

Bandarban counter: 036-162332
Alikodom counter: 01828-950300


Shyamoli Paribahan Cox's Bazar Counter

Hotel Sea Palace: 01865-068941
Jhawtola: 01865-068942
Teknaf: 01632-509020


Shyamoli Paribahan Khagrachari Counter

Fatikchari: 01818-357990
Khagrachari counter: 01634-382780


Shyamoli Paribahan North Bengal Counter 

Bogra: 05-164244
Chapai: 01760-536999
Nator: 01705-938661
Rajshahi: 01919-317323
Meherpur: 01784-287004
Kustia: 01711-942709
Veramara: 01754-820404
Sailkupa: 01978-455090


Shyamoli Paribahan Sylhet Counter

Biranibazar: 01764-029170
Kodomtoli: 01716-036687
Humayon Chottor: 01729-538185
Chatak: 01787-372883
Sunamganj: 01718-283021


Shyamoli Paribahan International Counter

Kolkata: 03322-520467, 91-9073007888
Shiliguri: 91-6295497740, 91-7478816490


Dhaka Head Office: 02-9141122

Shyamoli NR Travels Website: www.shyamoliparibahan-bd.com
Call for 24 Hours Support: 16460


shyamoli paribahan counter number
shyamoli paribahan contact number dhaka
Shyamoli paribahan contact number bangladesh
shyamoli paribahan kallyanpur contact number\
shamoli bus counter number
shyamoli paribahan hone number
shyamoli paribahan online ticket price
shyamoli paribahan fakirapool contact number
shyamoli bus counter
Shyamoli paribahan counter number online booking
shyamoli paribahan kallyanpur contact number
shamoli bus gabtoli counter phone number
shyamoli paribahan online ticket bd
shyamoli paribahan contact
shyamoli paribahan ticket price
shyamoli nr contact number
shamoli paribahan dhaka
Kemnejabo.com
কেমনে যাবো ডটকম
Kemnejabo
Kemne jabo
কেমনে যাবো
Kemnejabo bus counter
Kemnejaabo.com
বাস কাউন্টার নাম্বার
Kemnejaabo.blogspot.com
বাস টিকেট

Post a Comment

Previous Post Next Post